Τιμές

Καλοκαίρι 2019

Τριπλό δωμάτιο τιμή ανά ημέρα

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Από 

10/5

Από

1/6

Από

1/7

Από

1/8

Από

1/9

Έως

31/5

Έως

30/6

Έως

31/7

Έως

31/8

Έως

30/9

35,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

40,00 €

**  Φόρος διαμονής: από 01/01/2018 επιβάλλεται φόρος διαμονής υπέρ του Δημοσίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4389/2016). Για το SeaPaint studios ο φόρος είναι 0.50€ ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση, δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω τιμές και μπορεί να καταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή της διαμονής.